Stångå måleri AB kan erbjuda måleritjänster i alla förekommande arbeten inom måleribranschen.

Stångå måleri AB bildades 1995 av Stefan Håkansson. Idag drivs företaget av Stefan Håkansson och Roland Andersson. Tillsammans har vi lång erfarenhet och kunskap om måleriyrket.

Stångå måleri AB”det lilla måleriföretaget med den stora kunskapen”

Stångå måleri AB är medlemmar i Måleriföretagarna.

Miljöpolicy

Att följa gällande miljölagstiftning.
Att i största möjliga mån ej använda organiska lösningsmedel.
Engagera och påverka våra leverantörer och kunder att välja material med minsta möjliga miljöpåverkan.

Kvalitetspolicy

Tillhandahålla måleritjänster av högsta kvalitet.
Alltid fokusera på kundernas krav och förväntningar.